Om lokalbedövning

Introduktion

Lokalbedövning (lokalbedövning) är en metod för att tillfälligt blockera nervledning i ett visst område av kroppen för att producera anestesi, kallad lokalbedövning.

Jämfört med allmänbedövning har det ingen inverkan på sinnet, och det kan också ha en viss grad av postoperativ smärtlindring. Samtidigt är det lätt att använda, säkert och har färre komplikationer. Det har liten inverkan på patienternas fysiologiska funktioner och kan blockera olika dåliga nerver. reaktion.

Klassificering

Användningen av läkemedel som blockerar nervledningen för att begränsa anestesin till en viss del av kroppen kallas lokalbedövning. När sensorisk nerv är blockerad inhiberas eller försvinner lokal smärta och känsla; när motornerven blockeras samtidigt försvagas muskelrörelsen eller blir helt avslappnad. Detta block är tillfälligt och helt reversibelt.

Lokalbedövning är enkel och lätt att genomföra, säker, kan hålla patienten vaken, stör lite fysiologiska funktioner och har färre komplikationer. Den är lämplig för små och medelstora operationer med ytliga begränsningar. Men när de används i storskaliga och djupa operationer är smärtlindring ofta otillräcklig och muskelavslappningen är inte bra. Grundläggande anestesi eller hjälpanestesi måste användas för patienter som inte är lätta att samarbeta, särskilt hos barn, så tillämpningsområdet är begränsat. Vanliga lokalanestetika är estrar såsom prokain, tetrakain och amider såsom lidokain. För att kunna använda lokalbedövning på ett säkert och lämpligt sätt måste man känna till farmakologin för lokalbedövningsmedel, perifer nervanatomi och de grundläggande principerna för lokalbedövning.

Funktion

Jämfört med generell anestesi har lokalbedövning unika fördelar i vissa aspekter. Först och främst har lokalbedövning ingen effekt på medvetandet; för det andra kan lokalbedövning också ha en viss grad av postoperativ analgesi; Dessutom är lokalbedövning enkel att använda, säker och har färre komplikationer och har liten inverkan på patientens fysiologiska funktion, vilket kan hindra. snabb återhämtning.

Lokalbedövning och generell anestesi kompletterar emellertid ofta varandra kliniskt, och dessa två metoder för anestesi kan inte isoleras helt. Istället bör de ses som en del av en personlig anestesiplan för specifika patienter. För barn, psykiskt sjuka eller medvetslösa patienter bör lokalbedövning inte användas ensam för att slutföra operationen, och grundläggande anestesi eller generell anestesi måste kompletteras. lokalbedövning kan också användas som ett hjälpmedel för narkos för att förbättra anestesieffekten och minska mängden generell anestesi.


Inläggstid: Apr-13-2021