Andningskrets för engångsbruk

  • Disposable Breathing Circuit

    Andningskrets för engångsbruk

    Andningskretsar kopplar en patient till en anestesimaskin. Många olika kretskonstruktioner har utvecklats, var och en med varierande grad av effektivitet, bekvämlighet och komplexitet.

  • Expandable Breathing Circuit Double Swivel Catheter Mount

    Expanderbar andningskrets dubbel vridbar kateterfäste

    anslutningsanordning som används i andningskretsarna som har en patientänd och maskinände. Den används i ventilatorkretsen, anestesinavigationssystemet etc. Den består av en 15 mm universalkontakt, ansluten till patientens ände. En annan maskinsida ansluten till Y-kontakten i en ventilator eller anestesinavigationssystem. Används huvudsakligen för att ha flexibilitet med en krets och undvika kinkning av kretsen och hinder för kretsar. Det expanderar och begränsar sin normala position. Lumenens kropp är lindad för att sträcka sig ut och kollidera och den kan behålla efter behov. Kolliderar och minskar kateterfästets längd minskar det döda utrymmet i patientens andningskrets. Används i anestesiarbetsstation och i ventilatorer