Andningssystemfilter

  • Hot sale Hme filter anesthesia and breathing system

    Het försäljning Hme-filteranestesi och andningssystem

    Värme- och fuktutbytesfilter är avsedda att ersätta de normala uppvärmnings-, luftfuktnings- och filtreringsfunktionerna i de övre luftvägarna när dessa strukturer förbigås under anestesi och intensivvård.

  • Best quality Bacterial filter BV filter

    Bästa kvalitet Bakteriefilter BV-filter

    Medicinska filter används i andningsstödutrustning, såsom livsstöd och mänsklig ventilationsmaskin, monterad i luftvägarna mellan utrustning och patient. Avlägsnande av bakterier från luften som andas in i sjukhusmiljön är avgörande för skyddet av patienter, annan sjukhuspersonal och andningsstödutrustningens livslinjetekniker.